Gode Lean konsulenter

Gode Lean konsulenter

29/05/2019 Slået fra Af Kristian

Der skal gøres noget ved arbejdsgangene her i organisationen. Vi har for mange og komplicerede arbejdsgange, hvor en masse tid bliver brugt forkert. Det har vi fået konstateret for længe siden, vi har bare ikke fået gjort noget ved det. Men nu er vi nået til et punkt, hvor vi også kan se, at medarbejderne i de forskellige afdelinger ikke samarbejder på tværs. Det er katastrofalt.

Forbedringer

Derfor har vi besluttet at sætte stærkt ind på at forbedre de interne arbejdsgange og samtidigt også få forbedret samarbejdet på tværs af afdelingerne.
Vi sætter ind på to ’fronter’: Teambuilding på tværs af afdelingerne og forbedring af arbejdsgangene via praktisk problemløsning. Vi mener nemlig, at de to ting hænger sammen. Men vi er nødt til at starte ét sted. I første omgang tænker vi, at det vil være bedst at forbedre samarbejdet. Så vi har valgt at gennemføre en række teambuilding kurser, hvor alle medarbejdere skal med. På tværs af afdelingerne og på tværs af de forskellige funktioner i afdelingernes hierarki.

Konsulenter i Lean

Dernæst sætter vi i gang med nogle Lean kurser for nogle af afdelingslederne – med gode lean konsulenter. Det er dem, vi ser som fundamenterne for, at arbejdsgangene bliver forbedret. Så hvis vi kan få dem rystet sammen via teambuilding, vil de sikkert være mere motiverede til at deltage i Lean kurserne senere. Det er i al fald vores antagelse!

Her i bestyrelsen har vi nemlig fået den forståelse, at Lean hviler på, at alle medarbejdere accepterer filosofien og deltager aktivt i selve Lean processen. Men den skal styres, og det skal afdelingslederne stå for. Det er dem, der har fingeren på pulsen, og det er dem, som kommunikerer bedst med deres afdelings medarbejdere.
Det skal ikke forstås sådan, at medarbejdere, som ikke er ledere, ikke må deltage i et af Lean kurserne. Det må de hellere end gerne, så længe vores budget holder. Men vi skal have lederne med ind over. Måske kan det også medvirke til et bedre arbejdsklima. Eller bedre teamwork, så vi får en mere effektiv organisation.

Da vi forleden kaldte alle afdelingsledere til møde for at informere dem om tiltagene, blev det modtaget meget positivt. Det er vi naturligvis glade for. Der var faktisk én af lederne hende nede fra HR‐afdelingen, som fortalte, at hun har været på nogle Lean kurser. Det var i forbindelse med en stilling, hun tidligere havde haft. Hun meddelte, at hun meget gerne ville videreuddanne sig, så vi kan få en Lean manager, der kan tage ansvaret for processen. Det var en positiv overraskelse. Vi anede ikke, at hun har beskæftiget sig med Lean.

Nu er hun ansat for nylig, så vi kender hende ikke så godt endnu. Men at vi ikke fik talt med hende om det under ansættelsessamtalen, undrer mig lidt. Vi fik vist fortalt hende om, at vi har nogle problemer med nogle af afdelingerne, hvor samarbejdet ikke er ideelt. Hun nævnte ikke, at Lean måske kunne være en vej frem. Hun har nok været fokuseret på at få stillingen, så det må være en ’smutter’ fra hendes side. Men dejligt, at vi opdagede, at hun kender til det.